Priešgaisrinės saugos pratybos

2016 m. balandžio 28 d. Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje vyko priešgaisrinės saugos pratybos, kurių tikslas – patikrinti darbuotojų ir mokinių žinias, kaip elgtis kilus gaisrui mokykloje.

Pratybose dalyvavo 251 mokinys ir 22 mokyklos darbuotojai, jų eigą stebėjo ir vertino Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektorė Aldona Valiukevičienė ir Civilinio saugos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mileišienė.

Pratybų metu buvo imituotas gaisras, mokyklos koridoriuose pasklido dūmai. Suskambus aliarmo signalui prasidėjo mokinių ir mokyklos darbuotojų evakuacija: mokiniai ir darbuotojai, pagal mokyklos evakuacijos planą, organizuotai ir drausmingai, per trumpą laiką paliko mokyklos patalpas ir susirinko evakuacijos plane pažymėtoje susirinkimo vietoje, kurioje buvo patikrintas mokinių skaičius.

Po pratybų vyko aptarimas, kuriame buvo išanalizuotos padarytos klaidos ir numatyti jų sprendimo būdai. Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojos mokyklos mokinių ir darbuotojų veiksmus pratybų metu įvertino 9 balais iš 10.

Viešnagė A.Stulginskio universitete

Balandžio 21 dieną į Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU) išvyko šaunus būrys 3a, 3c, 4c klasių mokinukų, besidominčių šviečiamąja gyvulininkystės programa. Mokiniams buvo  suorganizuota įdomi  ekskursija.  Vaikai aplankė ASU muziejų, Žemės ūkio ir inžinerijos fakulteto prodekanas Jonas Čėsna mielai aprodė sumaniosios gyvulininkystės laboratoriją, žemės ūkio techniką. Mokiniams buvo puiki proga išbandyti senovinę Mercedes-Benz mašiną, nusifotografuoti prie traktoriaus. Bibliotekoje mokiniai supažindinti su knygų apsaugos technologijomis, sporto salėje džiaugėsi didele erdve, vėliau buvo parodyta amfiteatrinė auditorija ir įteiktos dovanėlės – sąsiuviniai. Pasibaigus ekskursijai, mokiniai  palydėti į ASU studentų kavinę papietauti. Džiugu, kad viešnagė Universitete mokiniams paliko gerą įspūdį. Tikėtina, kad  kitą kartą šios išvykos dalyviai čia grįš jau kaip studentai. Dėkojame Universiteto darbuotojams už šiltą priėmimą.

Tarptautinė kovos su triukšmu diena

Balandžio mėn. 20 dieną minima Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Ši diena simboliškai buvo paminėta ir mūsų mokykloje. Pirma pamokėlė buvo pradėta tylos minute, pirmąją pertrauką buvo rekomenduojama pabūti tyliai ir ramiai… Šios dienos minėjimu siekiama atkreipti dėmesį į tai, kokią didelę grėsmę sveikam gyvenimo būdui turi triukšmas ir skatinti tylesnių namų, tylesnių ugdymo įstaigų bei tylesnės poilsio aplinkos kūrimą.

Dzūkiškos šnektos švencė „Slūžinau pas ponų“

„Šių nakcelį per nakcelį nemigau, nemigau, su brolaliu vobelėlį sodzinau, sodzinau…“- šituoj dainu, katrų pagiedoj 4c klasės mokiniai, prasdėjo trečiadienis „Sakalėlio“ mokyklon. Šiųdzien cia kalbėjom dzūkišku šnektu. Kožnos pamokos pradzion in salį, per mokyklos gramoponų kalbėc,  ajo pacys paciausi, iš kožnos klasės acrinkci,  dzūkeliai. Jir apiej kų ciktais nepribajino: jir dzūkiškų žodzį, vyšnukį ant šakelės, katilų aukso sodzi, apiej Lukošukų, katris gųsdzino mokytojų, procyngų šunį, ažaro žmogų, drūtų tabokinį, paparcio žiedų- visko jir neišvardzysi. Buvo smagu klausycis interasnų porinimų.Visi dalyvavį šventėj  gavo po padėkų ir mažulukį saldzių dovanėlį. Pacian galan švencės,  mokytoja Veneta Baliukonienė, visiem palinkėjo kuo ciktai daugiaus kalbėc dzūkiškai, mylėc Dzūkijų jir dzūkiškų šnektų.

Ketvirtokų matematikos olimpiadoje Justas Kudirka užėmė trečią vietą

2016 m. balandžio 19 d. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje vykusioje Alytaus miesto mokyklų ketvirtų klasių mokinių matematikos olimpiadoje dalyvavo 29 mokiniai. Mūsų mokyklą atstovavo 4 a klasės mokiniai Justas Kudirka ir Ugnė Rinkevičiūtė. Atlikę 13 užduočių mokiniai galėjo surinkti 33 taškus. Justas surinko 29 taškus ir užėmė trečią vietą. Sveikiname!

20160419_143559

Konkurso „Lietuvos paukščiai 2016“ laureatas  

Kovo 1 – balandžio 11 dienomis Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“ ir „Ryto“ progimnazija organizavo respublikinį piešinių ir nuotraukų konkursą „Lietuvos paukščiai 2016“.Konkurso tikslas – ugdyti vaikų kūrybingumą, atskleisti Lietuvos paukščių savitumą, pasitelkiant įvairias piešimo technikas ir fotografijos meną. Konkurse dalyvavo įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai. Visus konkurso piešinius ir nuotraukas buvo patikėta vertinti kompetentingai komisijai.  Iš viso buvo atrinkta 540 vaikų darbų. Tarp trijų, geriausiai įvertintų nuotraukų, jau antri metai iš eilės, Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos 3b klasės mokinio Nojaus Naujalio nuotrauka ,,Vyšnelių sodely gegutė kukavo“.

Sveikiname konkurso nugalėtoją!

Konkurso „Lietuvos paukščiai 2016“ laimėtojų darbai:

https://www.youtube.com/watch?v=u7uigHlb9oc

 

1 b klasės mokinė Aušrinė Merkinykaitė dalyvavo miško sodinimo šventėje

Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos.. Tai žodžiai iš visiems gerai žinomos dainos. O kad tie ąžuolai žaliuotų, ir ne tik jie, reikia medelius pasodinti.Pavasaris medelių sodinimo metas.  Balandžio 16 d. šalies miškų urėdijos organizavo Nacionalinę miško sodinimo šventę ir kvietė dalyvauti miško sodinimo darbuose. 1 b klasės mokinė Aušrinė Merkinykaitė kartu su savo tėveliu prieš savaitę, balandžio 8 d.,dalyvavo miško sodinimo šventėje pas tėvelio draugą V.Graževičių Nemunaityje. Iš pradžių mergaitė tik stebėjo vykdomus darbus. Vėliau ir ji panoro pabandyti pasodinti bent vieną pušelę. Jai puikiai sekėsi. Labiausiai Aušrinę nustebino specialus kastuvas, skirtas medeliams sodinti. Visą dieną mergaitė dirbo miške ir žavėjosi visų talkininkų nuveiktu darbu. Suaugs, suoš po daugelio metų Aušrinės sodintas miškas. Jis džiugins ne vieno žmogaus širdį. Juk gamta – visų namai.Prisimins mergaitė, kad ir ji prisidėjo savo mažomis rankelėmis prie šio gamtos grožio. Jei kiekvienas vaikas su tėveliais pasodintų nors po  vieną medelį, mūsų Lietuvoj ilgai žaliuotų ąžuolai, oštų pušys, eglės ir kiti medžiai. Mylėkime gamtą, nes ne tuo garsus žmogus, kiek nukirto, o tuo, kiek per savo gyvenimą pasodino, išaugino medžių.

 Pamokos gamtoje

  Vadovaudamiesi posakiu: “Geriau kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“, 1 C klasės mokiniai su mokytoja š.m balandžio 8 dieną, penktadienį išvyko  mokytis „kitaip“, gamtoje, Vidzgirio miške.  „Kitaip“ – tai ne tik žiūrėti ir klausytis, bet stebėti ir liesti, uostyti, ragauti…taip pažinti gamtą.Vaikai tyrinėjo, kokie medžiai auga miške, fotonuotraukomis fiksavo pabudusios gamtos vaizdus:augalus ir gyvius. Iš gamtos gėrybių kūrė piešinius ant žemės.Ir dar atliko gerą darbą:surinko šiukšles,jas rūšiavo.Smagiai padirbėję,grįžo iš Gamtos mokyklos su puikia nuotaika ir įspūdžiais,kiek daug visko sužinojo mokydamiesi „kitaip“.

Šventė – konkursas „Raštingiausias ketvirtokas“

Balandžio 7-ąją, Alytaus mokyklų ketvirtokai rinkosi į „Dzūkijos“ pagrindinę mokyklą, šventę- konkursą „Raštingiausias ketvirtokas“. „Sakalėlio“ pradinei mokyklai atstovavo dvi 4 c klasės mokinės – Meida Zavackaitė ir Emilija Strigunovaitė (mokytoja Veneta Baliukonienė). Mergaitės įrodė, jog tikrai yra vertos raštingiausių Alytaus ketvirtokų vardo. Jos iškovojo garbingas trečiąsias vietas. Sveikiname!

 

„Margučių medžių“ paroda

Velykos – svarbiausia daugelio krikščionių švenčių. Vienas iš velykinių papročių – marginti margučius. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos ir „Drevinuko“ mokyklos – darželio pradinukai nutarė visus pradžiuginti savo kurtais margučiais. Taigi kviečiame į Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių pasigrožėti „Margučių medžiais“. Parodą galima aplankyti nuo kovo 25 d. iki balandžio 11 d.

Mokytoja Daiva Balevičienė

Gandrinės

Penktadienio, kovo 18 – osios,  vakarą 1 b klasės mokinukai, vadovaujami mokytojos Linos Vaitkevičienės, sukvietė tėvelius į Gandrinių šventę. Kovo 25- oji Gandrinės. Ši diena dar Blovieščiais vadinama. Ši šventė tokia didelė, kad net paukščiai tą dieną lizdų nesuka. Taip pradėjo šventę vaikai. Dar jie papasakojo, kodėl žmonės laukdavo gandro, kaip svarbu jį pirmą kartą pamatyti, kodėl gandras baltos ir juodos spalvos, kodėl gandras gaudo varles, ką galima, ir ko negalima daryti per Gandrines. Gandrinių diena dar bičių diena vadinama, nes tą dieną, įšilus aviliams nuo saulės, bitelės pakyla paskraidyti. Daug įdomybių sužinojo tėveliai. Šventė tapo linksmesnė nuo skambių dainelių, žaidimų, kuriuos išmokė muzikos mokytoja Reda Vokietaitienė ir šokio mokytoja Vilija Sližauskienė. Tėveliai buvo aktyvūs mindami mįsles, žaisdami žaidimus, pritardami muzikiniais instrumentais skambiam valsui. Kadangi senovėje daug gardumynų buvo ruošiama gandro vaišėms, tai ir šios šventės pabaigoje vaikučiai ir tėveliai vaišinosi minkštomis skaniomis bandelėmis. Po šventės visi linksmi išsiskirstė į namus.

IMG_1669IMG_1748

Konkursas “ Ridu ridu 2016″

Kai Vaiko ir mamos dienos centras KUTIS paskelbė konkursą „Ridu ridu 2016“ , jame nutarėme dalyvauti ir mes – 1 A klasės mokiniai. Keletą savaičių įvairiausiais būdais marginome pūstus kiaušinius ir kovo 18-ąją dieną Senamiesčio skvere ant Velykų medžio pakabinome savo numargintus net 85 margučius. Kai jau visi, beveik 1000, margučių buvo sukabinti, patraukėme į Alytaus kraštotyros muziejų. Čia aplankėme margučių parodą, Onutė Sakevičienė papasakojo apie senąsias kiaušinių marginimo tradicijas. Vėliau surengėme ir margučių ridenimo varžybas. Buvo smagu neįprastai pasitikti atskubančias atostogas .

„Savaitė BE PATYČIŲ“

Mūsų mokykloje kovo mėn. 14 – 18 d. vyko „Savaitė BE PATYČIŲ“ – tai akcija, kuri suburia vaikus ir suaugusiuosius, neabejingus vaikų problemoms. „Savaitės be patyčių“ metu buvo organizuojami patyčių prevencijai skirti užsiėmimai: pokalbiai tema „Kaip turėčiau elgtis, kad draugas neverktų“, mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmus apie patyčias, nagrinėjo įvairias patyčių situacijas, taip pat vaikai sunešė nuotraukas parodai  “Padovanok draugui šypseną“, jas kabinome mokyklos stende, kuris džiuginio kiekvieną praeinantį pro šalį. Be to kiekviena klasė sukūrė po linksmąjį vagonėlį, kuriuos sujungus gavome traukinuką, kuriam labai tiko pavadinimas „Be patyčių – gyvenimas gražesnis“. Šią savaitė taipogi vyko „Spalvų savaitė“, kuri savo spalvomis praskaidrino visų nuotaikas. Pirmąją savaitės dieną visa mokykla švietė geltona spalva. Antradienį žalia spalva priminė ateinantį pavasarį. Trečiadienį visi raudonavo. Ketvirtadienį vyravo violetinė spalva. Penktadienį patikimumą, ramybę ir išmintį skleidė mėlyna bei balta spalva.

Kovo 11 – oji rimta, spalvinga, linksma, daininga…

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena šiais metais minėta 26 – ąjį kartą. Įvairūs kovo 11 – osios renginiai vyko Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje. 2a klasės mokiniai su mokytoja Gitana Urbelioniene po trumpos istorinės įžangos į dangų paleido trispalvius balionus, kurie kartu su vėju nunešė jų sveikinimus ir palinkėjimus Lietuvai. 4b klasės mokiniai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo nuspalvindami Lietuvos žemėlapio kontūrus trispalviais delniukais. ,,Iš širdies į širdį…“ 3b klasės mokinukų žodžiai papuošė Lietuvos žemėlapį. Na, o per muzikos pamoką žodžiai virto daina Lietuvai. Nepriklausomybės atkūrimo dieną 1a ir 1c mokinukai paminėjo giedodami Lietuvos himną ir mokyklos kieme kabindami pačių gamintas vėliavėles. 4a klasės mokiniai su muzikos mokytoja sukūrė dainą, kurios trys stulpeliai buvo užrašyti ant vėliavos spalvų lapų. Ją atliko žaismingai, liksmai repuodami priedainį, klasėje sukūrė patriotiškus penkiaeilius apie Lietuvą. Kokioje Lietuvoje gyvenu? Kokioje Lietuvoje noriu gyventi?  3 c klasės mokiniai sveikina Lietuvą ir diskutuoja, kaip jie įsivaizduoja save ir savo šalį, kai bus suaugę. „Norime gyventi šalyje, kur žmonės draugiški, myli vieni kitus“ . „Norime gyventi ten, kur taika ir gera.“ „ Linkime visiems būti draugiškais žmonėmis“.  Jie sukurs tokią šalį, kokioje nori gyventi.  Sėkmės jiems!

Mokiniai susipažino su programa „Pienas vaikams“

Kovo 7 d. visi ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokiniai turėjo galimybę susipažinti su programa ,,Pienas vaikams“. Šią edukaciją vaikams padovanojo AB ,,Žemaitijos pieno“ atstovai. Mokiniai žiūrėjo filmuką, mokėsi melžti, dalyvavo viktorinoje, gavo prizų. Renginio pabaigoje degustavo jogurtus.

Kaziuko mugė 2016

Lydimi geros nuotaikos, šventinio šurmulio ir žavesio, visi dideli ir mažesni kovo 4 d. dalyvavome  mokyklos Kaziuko mugėje.

 

Mokyklos trečių klasių mokinių darbų paroda „Keturi metų laikai“

,,Garsas ir Spalva susižavėję žiūrėjo vienas į kitą. Pirmoji prakalbo Spalva:
– Man labai patiko su tavimi žaisti, prisiminti žiemą ir vasarą, nerti į sniego pusnį, šokinėti per šiltas lietaus balutes. Buvo taip gera, kad aš tave norėčiau pakviesti į spalvų karalystę!“ Šiais žodžiais kovo 3 d. vakarą Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Reda Voketaitienė jau aštuntąjį kartą pakvietė trečiokus, jų tėvelius ir kitus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos lankytojus į parodą pagal kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio muziką „Keturių metų laikai“. Šiais metais trečiokai per integruotas dailės ir technologijų bei muzikos pamokas kartu su mokytojomis V.Žilioniene, J.Janavičiūte, G.Gurevičiene bei muzikos mokytoja R.Voketaitiene, klausydamiesi A.Vivaldžio muzikos „Keturi metų laikai“, įvairiomis technikomis kūrė skirtingų metų laikų medžius. Mokiniai savo darbais atskleidė muzikos ir dailės tarpusavio ryšį. Visą kovo mėnesį kviečiame į Jurgio Kunčino viešąją biblioteką pasigrožėti Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos trečiokų darbų paroda!

Išvyka į žirgyną

Pirmąją pavasario dieną 3 a, 2 c ir keletas 3 c klasės mokinių lankėsi Seirijų žirgyne. Mokiniai arklidėse iš arti pamatė daug gražių įvairių veislių žirgų. Aktyviai domėdamiesi, sužinojo, kad kumeliukui vardas duodamas pagal pirmąją mamos kumelės vardo raidę, kokia žirgo gyvenimo trukmė ir daugelį kitų įdomių dalykų apie žirgus.

Konkursas „Talentų šou“

2016 m. vasario mėn. 26 d. mūsų mokykloje vyko „Talentų šou“. Jame dalyvavo 1 – 4 klasių mokiniai. Konkurso tikslas – suteikti galimybę atsiskleisti mokinių talentams, skatinti jų meninę saviraišką, puoselėti sceninę kultūrą, kūrybiškumą, lavinti išradingumą, originalių sprendimų ieškojimą. Mokiniai mus stebino įvairiose srityse: literatūrinės raiškos, šokio, dainavimo, kūrybinių darbų, muzikinių instrumentų, sporto… Talentingiausiais tapo Arnas Krasnickas (2b klasė) ir Aistė Mikalonytė (1c klasė) bei Gabija Gudeliauskaitė (3a klasė). Taip pat buvo vainikuotos ir tokios nominacijos kaip: sportiškiausias, energingiausias, vyriškiausias, drąsiausias, autentiškiausias, gražiausias, meniškiausias, ritmiškiausias, originaliausias ir t.t. pasirodymas. Visi kiti dalyviai gavo padėkos raštus. Ačiū visiems dalyviams, pasirodymai visų labai gražūs. :-)